Visie en Identiteit

Onze school is een school waar iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor kenmerk dan ook, welkom is. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsonderwijs in de meest praktische zin van het woord. Daarbij worden de verschillen niet verzwegen, maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs.

De kinderen worden zo voorbereid op onze maatschappij, waarin zij te maken krijgen met veelzijdige opvattingen, meningen en gebruiken. In ons onderwijs gaan we ervan uit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. Juist door die verschillen leren kinderen met en over elkaar. Daarmee is onze school de samenleving in het klein en goed in staat de kinderen voor te bereiden op hun rol als lid van de ‘grote’ samenleving.